Simen Brunia

Cursus en opleiding

Sinds januari 2020 is kennisdeling in de bomen de kern van mijn bedrijf Bomenbieb. En het geven van allerhande cursussen en opleidingen voor verschillende opdrachtgevers is een echte passie van me. De onderwerpen die aan bod komen zijn zeer divers, maar zijn bijna altijd verbonden met de theoretische kennis over bomen op een praktische manier uitgelegd. Plantenkennis, boomveiligheid, bodemkunde, ziekten en aantastingen, boombiologie al deze vakken komen voorbij. 

Heeft u interesse in een maatwerk bomencursus, opfrisdag of een van de opleidingen in het vak? Ik help u graag verder. Vul het contactformulier in met uw vraag of wens voor kennisdeling.

Hieronder ligt ik enkele van de cursussen en opleidingen in het bomenvak toe.

Bomencampus

Al vele jaren ben ik incompany docent bij een opleidingstraject waarin met name zij-instromers geïntroduceerd worden in het bomenvak. De eerste edities noemden we de kweekvijver en van een bescheiden rol om de houtzwammen te leren kennen groeide dit uit tot een van de hoofddocenten waarin een groot deel van de theoretische vakken door mij werden verzorgd. In augustus 2022 is de eerste editie van de BomenCampus een feit (www.bomencampus.nl). Een samenwerking van Bomenbanen met Aeres Hogeschool in Almere heeft geleid tot een klas vol enthousiastelingen die een toekomst in de bomen zien. Ik heb het voorrecht om hier als een van de hoofddocenten bij betrokken te zijn. Mijn aandeel is onder andere de vakken boomassortiment, ziekten en aantastingen, boomveiligheid en boomonderzoek. Deze vakken worden in de les, maar vooral ook in de praktijk onderwezen. Alle cursisten worden opgeleid tot het niveau van Data Inspecteur Bomen (DIB) wat valt onder het NormInstituut Bomen. Uitgebreide soortenkennis wordt hierin geëist, alsook kennis van boomveiligheid en boomonderhoud gecombineerd.

Boomveiligheidscontroleur (BVC)

Alle bomen in Nederland vallen onder de zogenaamde zorgplicht. En een deel van deze zorgplicht kan worden ingevuld door je bomen te (laten) controleren. Dit kan een particuliere boom zijn in je eigen tuin, maar ook woningbouwverenigingen, landgoederen, bedrijventerreinen, gemeenten, provincies, waterschappen en natuurorganisaties hebben bomen in beheer of eigendom die periodiek gecontroleerd of geschouwd moeten worden. Ik verzorg de cursus Boomveiligheidscontroleur voor diverse opleidingsinstituten. In drie dagen word je opgeleid tot BVC en als je een redelijke basiskennis wat betreft bomen hebt, is er een goede slagingskans. Ook kan ik het examen zowel incompany, op locatie als bij een opleidingsinstituut verzorgen. Opfrisdagen en hercertificeringen behoren ook tot de mogelijkheden.

European Tree Worker (ETW)

Voor de boomverzorgers is er een praktische opleiding in het leven geroepen, waarbij de cursisten ook theoretisch worden onderwezen. Ook hier wordt plantenkennis onderwezen in de zogeheten ’takkentoets’ en is kennis van bodemkunde, boomveiligheid, boomonderzoek en ziekten en aantastingen noodzakelijk. Naast de meer praktische kennis van het snoeien, vellen, planten en verplanten van kleine en grote bomen. Ik kan de meeste theoretische onderdelen voor deze opleiding verzorgen, alsook hercertificering, examentrainingen en dag(delen) op locatie of qua maatwerk die voldoen aan de benodigde ETW-punten in verschillende onderwerpen.

European Tree Technician (ETT)

Naast de boomverzorgers bestaan er ook boomtechnisch onderzoekers en adviseurs. De opleiding tot Tree Technician is hiervoor opgezet. Ook directievoerders, boom- of groenbeheerders bij gemeenten en ervaren boomprofessionals leren hier onder andere de theoretische achtergronden van het bomenvak. Al vele jaren mag ik mezelf Tree Technician noemen en inmiddels geef ik ook aan cursisten binnen deze opleiding les. Een van mijn specialiteiten, houtrot in bomen en zwammen, komt hier bijvoorbeeld aan bod.

Veterane bomen (VET-Cert)

Om meer kennis op te doen over monumentale of oude bomen is er internationaal een certificaat ontwikkeld waarin kennis wordt gedeeld over deze bijzondere groep bomen. Onderdelen hierin zijn bijvoorbeeld het beheer van de oudste bomen van Europa en ook een relatief nieuw onderwerp als kroonarchitectuur van bomen komt aan bod. Je moet dus niet alleen kennis van bomen hebben, maar ook iets weten van cultuurhistorische kenmerken, ecologische waarden en bodem en landschap. Je wordt dus meegenomen om niet alleen te denken aan wat je aan een boom allemaal kunt doen, maar vooral ook wat je aan de omgeving van de boom kunt veranderen om de boom daar duurzaam te kunnen behouden.