Simen Brunia

Projecten en opdrachten

Tijdens, maar vooral na mijn studie Tuin- en landschapsinrichting ben ik me gaan specialiseren op het gebied van bomen. Naast enkele basiscursussen en de opgedane plantenkennis op Larenstein, kun je dat het best doen in de praktijk. Door elke dag bomen te gaan kijken en te gaan letten op details voor bijvoorbeeld het determineren van boomsoorten of veel voorkomende ziekten en aantastingen op bomen kun je snel leren. Ik ben gestart met het uitvoeren van veel boomveiligheidscontroles. In het vak...