Simen Brunia

Lezingen en excursies

Een van mijn grootste passies is het delen van bomenkennis aan jong en oud, aan de beginner en aan professionals. En kennisdeling doe ik het liefst in de breedste zin van het woord.  Lezingen De afgelopen tien jaar heb ik al het geluk mogen hebben om voor zeer divers publiek lezingen te mogen verzorgen. Altijd met het hoofdonderwerp bomen, maar vaak terugkomend op drie deelthema’s: boomsoorten, boomgasten (bijvoorbeeld houtzwammen) en oude bomen. Deze thema’s komen niet zomaar...